Teràpia per adolescents

Adolescentes

Redefinició de conductes i relacions

Oferim un espai individual a l’adolescent, assessorament als pares i la redefinició d’una nova relació per tal de restablir l’equilibri familiar.

L’adolescència és una etapa del cicle vital on l’adolescent es troba en un moment de canvi, de reorganització de les vivències i experiències, de turbulències i de descobriment d’una nova identitat i del coneixement d’ un mateix. Es un període de crisi d’identitat i de dificultat en el vincle entre pares i fills.

Aquest és un espai terapèutic, conduit per un psicòleg format en teràpia familiar i amb llarga experiència i recorregut formatiu amb adolescents, que ofereix un acompanyament ajustat i personalitzat a  l’adolescent i a la seva família amb total confidencialitat.

L’espai psicoterapèutic posa l’atenció en tres focus: l’adolescent, els pares i la relació entre ells. Oferim un espai individual a l’adolescent, assessorament als pares per a la millora de la comprensió del que esta succeint i per l’aprenentatge de noves pautes d’actuació, i la redefinició d’una nova relació per tal d’establir l’equilibri entre pares i fills.

El procés de teràpia s’inicia amb una primera entrevista d’exploració de la problemàtica, en la qual es recull i es defineix el motiu de consulta i la freqüència de les sessions. El seguiment tan individual com familiar facilitarà el resoldre dubtes, conflictes i aspectes emocionals fent un treball des de la confiança i el consens.

La nostra formació és específica en aquesta  disciplina i disposem de l’acreditació i complim amb els estàndards de qualitat disposats per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar.

Conductes problemàtiques més comunes:

Dificultats d’ identitat i / o sexualitat:

 • Crisis d’ identitat.
 • Desorientació en relació al sexe i a les relacions sexuals.
Dificultats de comunicació:
 • Aïllament.
 • Incomunicació.
 • Agressivitat.
 • Dificultats en els estudis: baix rendiment, apatia, desorientació o fracàs escolar.
 • Trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, bulímia, obesitat, etc.).
 • Primers contactes amb drogues.
 • Divorci i separació dels pares.
 • Trastorns de l’estat d’ànim.
 • Habilitats socials, intel·ligència emocional.
 • Estrès-ansietat.

Problemes escolars-acadèmics:

 • Desmotivació-burn out.
 • Fatiga-baix rendiment.
 • Problemes de relació.
 • Problemes de comunicació.
 • Conflictes.