Teràpia d’addiccions

Adiccions

A la recerca de l’equilibri

Treballem per aconseguir l’abstinència oferint eines que ajudin a la comprensió del problema i que facilitin el canvi.

Reconèixer un problema d’abús de substàncies, acceptar i demanar l’ajuda professional no és un camí ràpid ni fàcil i sovint va precedit d’un llarg recorregut de negació o d’intents d’abstinència en solitari durant el qual es generen tensions i greus conseqüències en la vida de la persona.

Per part de la família, reaccionar i construir decisions de manera adequada en un moment en el que les emocions són molt intenses, és molt complex. L’actuació d’un professional especialista és imprescindible per ajudar a la persona implicada a prendre consciència i a produir canvis, i per orientar als familiars a l’hora de donar respostes i de gestionar l’ajuda de la forma més adequada.

Des de Vincles, aquest espai terapèutic conduit per un psicòleg especialista en el tractament de les addiccions i amb formació en teràpia familiar, s’ofereix un acompanyament ajustat i personalitzat al pacient i a la seva família amb total confidencialitat i amb la finalitat de recollir les dificultats relacionades amb la conducta addictiva i ajudar a la seva resolució.

El procés de teràpia s’inicia amb una primera entrevista amb el pacient i un referent familiar (es demanarà, sempre que sigui possible, la participació de la família) des d’on explorarem la problemàtica, les opcions intentades i  definirem la línia de treball. La freqüència recomanada de les visites individuals serà setmanal, fins a aconseguir l’abstinència i/o l’estabilització del pacient. La família rebrà un assessorament sobre el maneig més adequat dels límits i normes per ajudar a aturar els consums.

El temps de tractament variarà en funció de les característiques de la persona, el problema i l’entorn.

En el cas que la gravetat o que les circumstàncies personals no permetin un tractament ambulatori, assessorarem i acompanyarem amb les gestions necessàries per fer un ingrés en el recurs més adequat (Centre de dia, Centre Terapèutic Residencial, Pis Terapèutic…) amb la possibilitat de fer un seguiment mentre la persona estigui ingressada.

Motius de consulta:
  • Addicció a l’alcohol.
  • Addicció a la cocaïna.
  • Addicció a l’heroïna.
  • Addicció al cànnabis.
  • Addicció a drogues de disseny.
  • Addicció a los tranquil·litzants.
  • Addicció al joc (ludopatia).
  • Addicció a internet.
  • Addicció al tabac.
  • Addiccions comportamentals (compres compulsives, sexe,…).