Assessorament a pares

AsesoramientoPadres

Comprensió davant el conflicte

Orientem en el maneig de problemàtiques amb els fills, amb l’objectiu d’assessorar sobre límits, normes i facilitar la tasca parental.

L’exercici de la paternitat és una tasca complexa i enriquidora que hom aprèn a partir de la pròpia experiència i el sentit comú. Sovint sorgeixen dubtes en l’exercici del rol parental davant de situacions de conflicte amb els fills que creen situacions d’angoixa i patiment.

Aquest és un espai terapèutic, conduit per un psicòleg amb formació específica en Teràpia Familiar, des d’on oferim un acompanyament ajustat i personalitzat als pares, per tal de recollir les dificultats que es presenten en relació amb els fills i ajudar a resoldre-les.

Està dirigit a aquells pares que necessiten orientació en el maneig de problemàtiques amb els fills, amb l’objectiu de fer un treball amb els límits, les normes, l’afectivitat i el desenvolupament de l’autonomia dels fills, i facilitar la tasca parental.