Creixement personal

CreixementPersonal

Coneix-te millor

Oferim un espai de reflexió, presa de consciència i autodescobriment per a la millora de la qualitat de vida.

No és necessari haver tingut grans traumes o problemes per a iniciar una teràpia. Sovint la motivació per iniciar un procés de creixement personal és la de conèixer-se millor, estar més en contacte amb les pròpies necessitats i emocions, millorar la pròpia vida i/o entendre millor als altres per sentir-se bé amb un mateix i amb les persones que ens envolten.

Des d’aquesta vessant la psicoteràpia orientada al creixement personal és un procés de reflexió, consciència i autodescobriment, que ajuda a comprendre pensaments, emocions, comportaments i vincles, per generar noves estratègies d’afrontament de problemes, abordar dificultats i millorar la qualitat de vida.

En aquest espai terapèutic conduit per un psicòleg oferim un acompanyament personalitzat i amb total confidencialitat. L’objectiu és fer un treball personal d’autoconeixement que permeti a la persona millorar aspectes de la seva personalitat, de la seva forma de pensar, actuar i/o sentir per tal de tenir una millor qualitat de vida.

El procés de teràpia comença amb una primera entrevista amb el psicòleg, en la qual es pactarà la freqüència de les sessions i les àrees a treballar.

Temàtiques més comunes:
  • Projecte vital.
  • Autoestima.
  • Intel·ligència emocional: autocontrol, empatia, saber dir que no,..
  • Habilitats socials.
  • Creences personals.
  • Vincles afectius.
  • Afrontament de conflictes.
  • Anàlisi i millora dels conflictes a la feina.
  • Potenciació i optimització dels recursos personals.
  • Resiliència: créixer a través de les crisis.