La nostra metodologia


Anàlisi, comprensió i estabilització

Des d’un enfocament bàsicament sistèmic, ajudem a construir i explicar el significat del símptoma per tal de fer-lo remetre i restaurar el benestar de la persona.

Oferim als pacients un espai on parlar i ser escoltats, proporcionem la informació necessària davant els dubtes que ens presenten  i  acompanyem en el procés de resolució de la problemàtica motiu de consulta. Ens anomenem VINCLES perquè creiem que la proximitat, la discreció i el compromís amb els pacients són la base de l’èxit d’una teràpia.  En paraules d’Hipòcrates, “una relació beneficiosa entre les dues parts, suposa una gran força potencial en el procés curatiu”.

Procés de psicoteràpia

1. Freqüència i temps de durada

La duració aproximada de les sessions és de 50-60  minuts. La freqüència d’aquestes es pactarà amb el terapeuta en funció del treball a realitzar. En un estadi inicial recomanem una freqüència setmanal / quinzenal per començar a treballar amb el símptoma,  estabilitzar i iniciar el treball terapèutic.

2. Estructura de les sessions

1er: Sessions d’avaluació.

Es fa la recollida exhaustiva del problema o motiu de consulta, es retorna la informació rebuda fent un anàlisi i es defineix la demanda. Finalment es fixen els objectius comuns.

2on: Sessions de psicoteràpia o tractament.

És el gruix del procés en el qual s’analitza i es comprèn la problemàtica, es recullen dades del passat, de la família d’origen i de la situació actual, i s’ensenyen i s’apliquen estratègies i tècniques per tal de que la persona les vagi interioritzant i vagi millorant.

3er: Seguiment i finalització.

S’espaien les visites i s’entrena en prevenció de recaigudes. Es finalitza la teràpia quan ambdues parts ho considerem oportú, tenint en compte la constatació per part del pacient de la desaparició dels símptomes i la recuperació de  l’equilibri de la seva situació personal. En ocasions, es pacta un seguiment en el que s’espaien les sessions per a permetre avaluar el manteniment de l’estabilitat en el temps.

3. Estratègies psicoterapèutiques i tècniques psicològiques

Estem especialitzades en psicologia clínica. A Vincles treballem fonamentalment amb la teràpia sistèmica, cognitiu-conductual,  i constructivista i tot i que de vegades també podem emprar tècniques d’altres orientacions.

Algunes característiques del nostre treball de psicoteràpia

Des d’un enfocament bàsicament sistèmic, ajudem a construir i explicar el significat del símptoma posant els focus d’intervenció en el sistema familiar.

El símptoma és l’indicador de que quelcom no funciona. La teràpia ajuda a remetre el símptoma però també a entendre i treballar amb les causes que el provoquen per evitar que aquest es reprodueixi o que en sorgeixin de nous. Des de la teràpia sistèmica l’origen dels símptomes es situa en certes dinàmiques  disfuncionals que es produeixen en el si de la família.

El passat és important en la mesura que ens connecta amb el present. Ens interessem pel com els problemes es manifesten en el present i utilitzem el context de la vida actual dels pacients per a resoldre’ls. Alhora, la revisió del passat ens permet donar-li noves lectures, cicatritzar ferides i dibuixar la identitat actual de la persona,  per facilitar  l’enteniment i curació del símptoma.

Treballem amb la forma de relacionar-nos amb el món i de viure. L’objectiu de la teràpia no és canviar a la resta de persones o al món, sinó veure com desactivar dinàmiques tòxiques que provoquen malestar. Així doncs, intervenim sobre la interacció del pacient amb el seu entorn i treballem els estils i patrons relacionals de la persona per tal de millorar-los.

Els pacients tenen un rol actiu, col·laboren en la definició del problema i l’objectiu de teràpia. Les sessions son flexibles, els pacients poden plantejar dificultats concretes a treballar i els ensenyem habilitats per a la seva resolució.