Teràpia familiar

Familia

L’equilibri individual i grupal

Identifiquem aquelles dinàmiques familiars que alteren el benestar de la família i donem pautes per a establir l’equilibri individual i grupal.

La família és un grup natural de persones que es vinculen entre si. Es al si de la família on s’estableixen els vincles conjugals, parentals i filials que interaccionen entre si formant un complex sistema de relacions. Les famílies pateixen canvis relacionats amb el cicle vital que dificulten les relacions entre els seus membres i produeixen malestar i patiment.

Des d’aquest espai terapèutic conduit per un o dos psicòlegs oferim suport a les famílies on la convivència i el benestar estan en crisi degut a problemes d’un o més dels seus membres. Aquest acompanyament ajustat i personalitzat amb total confidencialitat, ofereix atenció integral a tots els membres per tal de realitzar un treball que ajudi a la família a millorar la comunicació i l’entesa mútua.

L’espai té l’objectiu d’identificar aquelles dinàmiques familiars que alteren el benestar de la família, de facilitar canvis en els rols de cada membre i donar pautes per establir l’equilibri individual i grupal. Treballem les aliances, les triangulacions i l’homeòstasi familiar.

La nostra formació és específica  i disposem de l’acreditació i complim amb els estàndards de qualitat disposats per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar.

Les problemàtiques mes comunes:
  • Problemes de comunicació.
  • Separacions i divorcis.
  • Intervenció en crisis.
  • Situacions d’abús i de violència domèstica.
  • Relacions familiars conflictives entre membres de la família (baralles, agressivitat, desconfiança, falta d’entesa, transgressions,..).
  • Problemes en famílies reestructurades / reconstituïdes.
  • Problemes de conducta d’un o varis membres de la família.
  • Dificultats en temes de criança.
  • Canvis vitals: naixement o sortida dels fills de casa, jubilacions, envelliment, canvis vivenda, atur, persones dependents.